Tina Linnelyst

Bodeling

Når samlivet/ægteskabet ophører, skal der både tages stilling til deling af de praktiske ting, herunder bolig, bil og formue i øvrigt.

Kontakt

Tina Linnelyst, Advokat

Kender du din rettigheder
ved bodeling?

Deling sker ved indgåelse af en bodelingsaftale, hvor I tager stilling til, hvem der udtager hvilke aktiver, og hvad der evt. skal sælges. Derudover skal der ske fordeling af jeres gæld. Jeg bistår undervejs med rådgivning om rettigheder og pligter, udarbejdelse af udkast til aftale og sørger for at dine rettigheder bliver belyst før du indgår en aftale.

Aftalen omfatter også pension, skatteforhold, evt. ægtefællebidrag mv. Fordeling af formuen afhænger af, om I før eller under ægteskabet har indgået en ægtepagt. Ugifte samlevende vil i princippet udtage alt, hvad de ejer – også egen gæld. Oftest er der dog en bolig og andre aktiver, der er anskaffet i fællesskab, der skal opgøres.  Ugifte har derfor også brug for en aftale om deling. Aftale om bodeling giver økonomisk overblik, og er oftest bankens udgangspunkt, hvis der skal søges om lån til en ny bolig eller etablering i øvrigt. Mange har også brug for overblik over økonomi i forhold til børn. Kan der ikke opnås enighed, er der visse muligheder for at anlægge en sag for Skifteretten.

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater, og jeg har beskæftiget mig med familieret siden 2008. Derudover er jeg en erfaren boligadvokat, der berigtiger og rådgiver i forbindelse med køb/salg af bolig mv. Læs mere om dette under boligkøb/fast ejendom