Tina Linnelyst

Advokat med speciale
i bolig og familieret

Træf dine beslutninger på et oplyst grundlag

Når samlivet/ægteskabet ophører, skal der både tages stilling til deling af de praktiske ting, herunder bolig, bil og formue i øvrigt

Hvis personer indgår i et fælles ejerskab om et aktiv f.eks. en bolig, et familiesommerhus eller andre anledninger til udveksling af kontante beløb, opstår der samtidig et behov for en mundtlig eller skriftlig aftale om vilkår.

Fast ejendom skifter oftest hænder i forbindelse med et køb hos en ejendomsmægler. I købsaftalen tages der forbehold for godkendelse fra advokat og bank.

Kan forældre ikke længere have fælles folkeregisteradresse, skal mindreårige børn og hjemmeboende børn under uddannelse have adresse sammen med kun en af sine forældre.

Faglig profil

Jeg er specialiseret i rådgivning indenfor familieretten og fast ejendom. I mit arbejde har jeg særlig fokus på indgåelse af aftaler/kontrakter, der kan give parterne afklaring i situationen, og derudover også et godt grundlag for et eventuelt fremadrettet samarbejde. Derudover beskæftiger jeg mig med retssager generelt, herunder om børn, bopæl, fast ejendom og andre tvister.

Mine seneste artikler

Skilsmisse og separation

Når det ikke længere er så yndigt at følges ad, og ægteskabet ikke længere føles rigtigt, må fællesskabet naturligt ophøre.

Hvem skal betale huslejen, hvis den ene part flytter?

Mange ejer eller lejer en fælles bolig sammen med ægtefællen/kæresten, og det er ikke altid, at parterne er helt klar over, hvem der er registreret som den formelle lejer eller tinglyste ejer.

Når det ikke længere er så yndigt – separation eller skilsmisse?

Engang var ægteskabet et mål i sig selv. Var man gift, kunne man få adgang til en lejlighed, leve som et par, stifte familie og indrette sig i tillid til, at sådan skulle det være, indtil døden skilte dem ad.

Kontakt