Tina Linnelyst

Samliv/skilsmisse

Når det fælles samliv eller ægteskabet ophører, opstår et behov for at tage stilling til deling af de praktiske ting, herunder bolig, bil og formue i øvrigt. Derudover skal der findes en løsning på fordeling af tid med børnene. Hvis I er gift skal det også besluttes, hvem der søger om separation eller skilsmisse.  Som advokat bistår jeg i processen og oplyser om dine rettigheder og pligter.

Vælg situation nedenfor

Når samlivet/ægteskabet ophører, skal der både tages stilling til deling af de praktiske ting, herunder bolig, bil og formue i øvrigt. Deling sker ved indgåelse af en bodelingsaftale, hvor I tager stilling til, hvem der udtager hvilke aktiver, og hvad der evt. skal sælges. Derudover skal der ske fordeling af jeres gæld. Jeg bistår undervejs med rådgivning om rettigheder og pligter, udarbejdelse af udkast til aftale og sørger for at dine rettigheder bliver belyst før du indgår en aftale. Aftalen omfatter også pension, skatteforhold, evt. ægtefællebidrag mv. Fordeling af formuen afhænger af, om I før eller under ægteskabet har indgået en ægtepagt. Ugifte samlevende vil i princippet udtage alt, hvad de ejer - også egen gæld. Oftest er der dog en bolig og andre aktiver, der er anskaffet i fællesskab, der skal opgøres.  Ugifte har derfor også brug for en aftale om deling. Aftale om bodeling giver økonomisk overblik, og er oftest bankens udgangspunkt, hvis der skal søges om lån til en ny bolig eller etablering i øvrigt. Mange har også brug for overblik over økonomi i forhold til børn. Kan der ikke opnås enighed, er der visse muligheder for at anlægge en sag for Skifteretten. Jeg er medlem af Danske Familieadvokater, og jeg har beskæftiget mig med familieret siden 2008. Derudover er jeg en erfaren boligadvokat, der berigtiger og rådgiver i forbindelse med køb/salg af bolig mv. Læs mere om dette under boligkøb/fast ejendom.

Hvis en eller begge parter ønsker at ægteskabet skal ophøre indgives ansøgning til Familieretshuset. Der ansøges om enten separation eller skilsmisse med henblik på opnåelse af bevilling eller dom. Når parterne bliver skilt eller separeret bortfalder blandt andet den indbyrdes forsørgelsespligt og den indbyrdes arveret. Ansøgningstidspunktet kan derfor have en afgørende økonomisk betydning. Ved ophør af ægteskab skal der også tages stilling til evt. betaling af ægtefællebidrag og om en af jer skal udtage jeres lejebolig. Ejerboliger er omfattet af en bodeling og der gælder særlige bestemmelser, hvis I har børn under 18 år.  Emner i relation til børn er beskrevet nærmere her.

Ugifte samlevende er juridisk set to uafhængige personer. Hver især kan de derfor medtage egne aktiver og passiver – dermed også indboeffekter og gæld, som de hver især havde med sig ved indflytning og derudover det, de har erhvervet i samejeperioden. Så enkelt er det bare ikke altid. Oftest er der en bolig og andre aktiver, der er anskaffet i fællesskab, der skal opgøres. Ugifte har derfor også brug for en aftale om bodeling. En bodelingsaftale giver økonomisk overblik, og er oftest bankens udgangspunkt, hvis der skal søges om lån til en ny bolig eller etablering i øvrigt. Mange har også brug for overblik over økonomi i forhold til børn. Kan der ikke opnås enighed, er der i visse tilfælde mulighed for at anlægge en sag for Skifteretten. Familieretlige problemstillinger om børn, bopæl, forældremyndighed og samvær behandles af Familieretshuset og Familieretten. Se mere under børn/samvær.

Familieretlige problemstillinger om børn, bopæl, forældremyndighed og samvær behandles af Familieretshuset og Familieretten. Se mere under børn/samvær