Tina Linnelyst

Skal jeg betale ægtefællebidrag?

Når et par bliver skilt eller separeret, skal der tages stilling til, om en af parterne skal modtage bidrag fra den anden ægtefælle i en kortere eller længere periode.

 I dag er det mest almindeligt, at der ikke skal betales ægtefællebidrag.

Ægtefællebidrag er svarende til det, der før hed hustrubidrag.

Hvordan finder man ud af, om der skal betales bidrag?

Den part der mener at være berettiget til at få ægtefællebidrag skal gøre opmærksom på dette under ægteskabssagens behandling i Familieretshuset.

Det er afgørende for fastsættelse af bidrag, om der er sket forringelse i ægtefællens indtægtsmuligheder som følge af ægteskabet.

Det er spørgsmålet, om den fraskilte kan forsørge sig selv og opretholde en rimelig indtægt i livet efter skilsmissen eller ej.

En ægtefælle kan være berettiget til bidrag, hvis indtægtsniveauet er under et vist niveau, og mulighederne for at stige i indtægt er små.

Hvis personen der søger bidrag har været deltidsbeskæftiget i en længere periode under ægteskabet, eller måske været helt uden job, kan det blive svært at få et fuldtidsjob efter en skilsmisse.

I sådanne tilfælde er der oftere mulighed for at opnå bidrag.

Det er afgørende for tilkendelse af bidrag, at perioden uden job eller med nedsat jobfunktion skyldtes familiens forhold.

Der er forskel på om nedsat arbejdstid skyldtes familiens behov eller i stedet et valg ud fra egne ønsker og prioriteringer.

Der ses derudover på ægteskabet og samlivsperiodens længde.

Spørgsmålet om bidrag indgår i min rådgivning om bodeling, børn/samvær mv.