Tina Linnelyst

Bodeling

Kender du din rettigheder ved bodeling?

Når samlivet/ægteskabet ophører, skal der både tages stilling til deling af de praktiske ting, herunder bolig, bil og formue i øvrigt.

For at I hver især kan komme videre efter et brud, er der brug for at få overblik over alt det praktiske og de økonomiske forhold. Behovet gælder både for den økonomi I har haft sammen, og den økonomi der venter jer i fremtiden.    

Mange har haft mere eller mindre fælles økonomi igennem årene. Det kan derfor være svært at få klarhed over, hvad der egentlig er dit, mit og vores – både når det gælder fysiske ting og pengebeløb.

Jeg hjælper med at skabe et overblik, og derudover med den viden, der skal til for at indgå aftaler om deling af det, der skal deles.

Deling sker efter forskellige regelsæt, alt efter om I er gift eller samlevende, og om der er oprettet ægtepagt eller andre aftaler.

Hvis I har børn sammen kan du med fordel også se denne underside