Tina Linnelyst

Børn og samvær

Situationer

Kontakt

Tina Linnelyst, Advokat

Barnets liv og de større beslutninger

Når forældre ikke længere kan bo sammen, er der behov for at finde en ny måde at være familie på.

Som din advokat rådgiver jeg dig når der indgås aftale om bopæl og samvær. En aftale giver forudsigelige rammer for de voksne, og tryghed for børnene.

I tager stilling til om der skal være baseordning eller deleordning. Det er målet med aftalen, at børnene får mulighed for at se begge forældre.

Den økonomiske del af forældreansvaret kan give anledning til uenigheder.

En aftale om betaling af børnebidrag eller deling af børnenes udgifter gør ofte samarbejdet lettere.

Ud fra dine og børnenes behov udarbejder vi sammen et udkast til børneaftaler og jeg støtter dig i dialogen.

Kan der ikke opnås frivillige aftaler ved forhandling, fremsendes ansøgning om afgørelse til Familieretshuset. 

På et møde hos mig får du også overblik over begreber som bopælsforælder, samvær, forsørgelsespligt, forældremyndighed og barnets tarv.”

Du finder oplysninger om bodeling her