Tina Linnelyst

Børnebidrag

Hvordan fordeler vi udgifter til børnene?

Begge forældre har pligt til at bidrage til barnets forsørgelse.

Alt efter om du er bopælsforælder eller samværsforælder kan situationen tit opleves forskelligt, og det kan være en udfordring, hvis der ikke er hverken overblik eller klare aftaler om fordeling af omkostningerne.

Afhængigt af samværets omfang, kan der være en direkte pligt til at betale børnebidrag.

Afholder den anden forælder ikke sin del af børneudgifterne, kan du ansøge om børnebidrag. Vær derfor opmærksom, hvis samværet ændres.

Bidragets størrelse opgøres ud fra bidragsbetalers indtægt og fastsættes af Familieretshuset.

Oplysning om rettigheder og pligter giver jer en bedre mulighed for at aftale jer frem til en udgiftsdeling eller en frivillig aftale om betaling af børnebidrag.

Som din advokat rydder jeg misforståelser af vejen og indgår efter behov i dialogen mellem jer.