Tina Linnelyst

Samvær

Den bedst mulige løsning – samvær

Når forældre flytter fra hinanden, er der brug for nye rammer for børnene.

Ud fra børnenes behov indgår forældre en aftale om bopæl og samvær. Det er bare ikke altid så let.

  • Skal børnene have en deleordning?
  • Hvad betyder 9/5 for min ret som forælder?
  • Kan vi lave en aftale om samvær om, hvis jeg fortryder?
  • Hvem skal have bopælen?

Hvis I ikke umiddelbart kan blive enige om bopæl og samvær, kan det skyldes, at I mangler rådgivning og information om mulige løsninger.

På et møde eller telefonmøde vil jeg som din advokat rådgive om rettigheder og pligter.

Dine børn har ifølge lovgivningen ret til at se begge forældre i det omfang, det er godt for dem. Aftaler om samvær giver de voksne rammer og børnene tryghed og forudsigelighed.

Det er afgørende at have en solid og gennemarbejdet aftale som grundlag for jeres samarbejde.

Kan der ikke opnås en frivillig aftale, ansøger vi om en afgørelse via Familieretshuset.