Tina Linnelyst

Uddannelsesbidrag

Hjemmeboende børn over 18 under uddannelse

Bor din søn eller datter stadig hjemme og er under uddannelse, er der stadig et behov for afholdelse af udgifter.

Børnebidrag bortfalder, når barnet fylder 18 år og kan derefter erstattes af et uddannelsesbidrag.

Den forælder, der har barnet boende hjemme, kan søge om fastsættelse af uddannelsesbidrag i Familieretshuset. Bidraget fastsættes oftest til normalbidraget, og afhænger derudover af bidragsbetalers indtægt.

Uddannelsesbidrag kan også aftales mellem parterne. Jeg bistår med rådgivning og udarbejdelse af aftalen.