Tina Linnelyst

Midlertidig afgørelse af bopæl

Det haster at få barnets bopæl afgjort

Akutte situationer kan opstå, hvis den ene forælder flytter på krisecenter, eller hvis en af jer forlader den fælles bopæl med jeres barn.

En midlertidig afgørelse kan sikre, at barnet kan bevare sin hverdag med skolegang, børnehave og venner.

Hvis en forælder planlægger at forlade landet eller på anden måde hindrer barnet i at bevare sin hverdag, kan en sædvanlig sagsbehandlingstid ikke afventes.

Ansøgning om midlertidig bopæl søges digitalt via Familieretshuset og behandles sideløbende med din ansøgning om bopæl i øvrigt.

Som din advokat sikrer jeg, at det er de vigtigste oplysninger i sagen, der kommer frem.

Jeg støtter dig i dialogen med kommunen, Familieretshuset og med den anden forælders advokat.

Det kan også være afgørende for barnet at få en aftale om samvær på plads, så barnet sikres kontakt og tilknytning.

Du finder flere oplysninger om samvær og bopæl i menuen.