Tina Linnelyst

Forældremyndighed og forældreansvar

Kan I træffe de vigtige beslutninger sammen?

Udgangspunktet for jeres forældreansvar er at I har fælles forældremyndighed.

Fælles forældremyndighed forudsætter, at I er enige om de væsentlige beslutninger for jeres barn. Det kan  for eksempel være:

  • Udstedelse af pas
  • Religionsvalg
  • Skolevalg
  • Medicinering og behandling af barnet mv.

Er det svært at samarbejde om beslutningerne, kan den ene forælder i visse tilfælde få forældremyndigheden alene. Dette sker særligt, hvis der ikke er kontakt til den anden forælder, vedkommende bor i udlandet, eller af andre årsager.

 I kan selv bestemme ved aftale, at den ene af jer får eneforældremyndighed. Jeg rådgiver dig ud fra din situation.

Familieretten træffer afgørelse om en ændring af forældreansvaret, hvis barnets forhold kræver det.