Tina Linnelyst

Rettigheder over fast ejendom

Uenig med naboen, medejere eller ejerforeningen?

Ejere af fast ejendom har råderet og forpligtelser, der afhænger af ejendomstypen. Villaer og sommerhuse grænser op til nabogrunde, der beskyttes af regler om bygningers placering, højde og omfang.

Derudover er der regler for skelafstand, beplantning og benyttelse. Dialog mellem parterne via en advokat er et alternativ til en retssag. AdvokatGentofte rådgiver og bistår med aftaleindgåelse. I andels- og Ejerforeninger samt ejendomme opdelt i ideelle anparter, ligger der ofte ældre og uopdaterede samejeaftaler og vedtægter til grund for foreningerne og beboernes naboskab og sameje.

Mangelfulde vedtægter og uenighed om fortolkning giver anledning til konflikter i forhold til generalforsamlinger, medejere og ved salg. Ændringer og nye aftaler tinglyses efter vedtagelse.

Som din advokat bistår jeg dig i dialogen og under en retssag.