Tina Linnelyst

Køb og salg mellem ejere

Overtage en andens del af en ejendom

Skal I ikke længere eje familiesommerhuset eller jeres fælles ejerbolig sammen, skal det afklares, om en af jer kan eje alene, eller om huset skal sættes til salg.

I begge tilfælde indhentes ejendomsmæglervurderinger, så prisen kan beregnes. Det er afgørende, at mæglerne udvælges i fællesskab og ud fra en entydig instruks.

Som din advokat rådgiver jeg dig om muligheder for finansiering af købesummen og vilkår for køb eller salg.

Derudover udarbejder jeg efter aftale de nødvendige dokumenter og sørger for, at de nye ejerforhold bliver tinglyst.

Sker overdragelsen i forbindelse med en skilsmisse eller samlivsophævelse, finder du oplysninger i afsnittet om bodeling