Tina Linnelyst

Sameje

Sameje om bolig og aktiver

Køber du familiesommerhuset med dine søskende eller en ejerlejlighed med din kæreste, bør du samtidig få udarbejdet en samejeoverenskomst.

Jeres indbyrdes rettigheder og pligter beskrives i aftalen, så alle parter er klar over, hvad der gælder, hvis uenigheder skulle opstå undervejs.

Ud fra min rådgivning fastlægges rammer for ejerskabet, herunder regler for pantsætning, vedligeholdelse og drift af ejendommen.

Der indsættes også bestemmelser om, hvad der skal ske, hvis en eller flere af jer ønsker at sælge ejendommen.

Når I er blevet enige om indholdet underskrives dokumentet, og det gælder derefter som en aftale mellem jer som parter. Jeg rådgiver jer også om mulighederne for tinglysning af dokumentet.

En samejeoverenskomst er særligt relevant for ugifte samlevende, der ejer et eller flere aktiver sammen. Det kan for eksempel være en ejerbolig, bil, et selskab eller andet.

Derudover ved sameje om 2-familie-huse, sommerhuse og ideelle anparter i øvrigt.